Search form

Rom 6:1

Nəsanəniən rəha təfagə tərah ko təsəlis-ərainiən itah

1?Kəni tol lanəha o nati əha, kitah okotəhrəni? Nətəmimi nəuvein okotəni məmə, “Təuvɨr məmə okotəkeikei əmə e noliən təfagə tərah mətəu-inu Uhgɨn otəfa rəhan nəuvɨriən tepət mɨn kəm tah lan.” ?Mətəu kitah okotəni nəghatiən təhmen e nati u?