Search form

Rom 6:11

11Kəni e noliən əhmen əmə əha, nɨkitəmah təkeikei məhti itəmah məmə nəmohmɨs e təfagə tərah. Təfagə tərah, rəhan nəsanəniən tɨkə o niuvi-pəniən itəmah. Mətəu e nəmiəgəhiən rəhatəmah əha rəueiu, nɨkitəmah təkeikei məhti itəmah məmə nəutəmiəgəh e Uhgɨn mɨne noliən vi mətəu-inu nəmautol kətiəh itəmah Krɨsto Iesu, kəni noliən vi əha otləfəri nərgɨ Uhgɨn.