Search form

Rom 6:13

13Kəni sotegəhan mɨniən e nɨpətɨtəmah mɨn məmə nautol təfagə tərah lan. Mətəu otegəhan=pən e nəmiəgəhiən rəhatəmah rəfin kəm Uhgɨn, mətəu-inu itəmah nətəmimi nətəm Uhgɨn təməmkirəkɨs itəmah e nɨmɨsiən məmki=pən itəmah e nəmiəgəhiən. Kəni otegəhan e nɨpətɨtəmah mɨn məmə okotol noliən mɨn iətəm kotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn.