Search form

Rom 6:16

16Nəkotəhrun uə kəpə məmə, nian nəutegəhan=pən e təmah kəm iətəmi kəti məmə nautol nəuian, kəni itəmah rəhan nol əhruin mɨn, kəni itəmah nol əhruin mɨn rəha iətəmi u nautol nəuian. Suaru keiu o nɨtəu-pəniən. E suaru kəti, nəutəhuva motəhmen e nol əhruin mɨn rəha təfagə tərah, kəni suaru u tatuvən o nɨmɨsiən. Kəni e suaru kəti mɨn, nəutəhuva motəhmen e nol əhruin mɨn rəha noliən nəuia Uhgɨn, kəni suaru u tatuvən o nəhruahruiən e nəhmtɨ Uhgɨn.