Search form

Rom 6:17

17Kitah kəutəni-vivi Uhgɨn məmə nati əpnapɨn aupən nəmautol motəhmen e nol əhruin mɨn rəha təfagə tərah, mətəu uərisɨg, nəmotəuhlin itəmah məmə onəkotol e nɨkitəmah rəfin nəgətuniən iətəm iəmətəgətun itəmah lan.