Search form

Rom 6:19

19Iətəghati e nətəlɨgiən mɨn iətəm nətəmimi kotəhrun, inu iol əhruin mɨne iətəmi asoli, mətəu-inu nətəlɨgiən rəhatəmah təsəhmeniən o nəhruniən natimnati rəha Uhgɨn. Aupən ikɨn, nəmotegəhan e nɨpətɨtəmah məmə ilah iol əhruin rəha noliən mɨn iətəm tatol naulɨsiən əmə, mɨne iol əhruin rəha nərahiən iətəm tətəri tepət. Mətəu rəueiu otegəhan=pən e lah məmə ilah iol əhruin rəha noliən iətəm kotəhruahru, kəni nəkəhuva nətəmimi nətəm Uhgɨn təmələhu kalɨn rəkɨs məmə rəhan mɨn.