Search form

Rom 6:22

22Mətəu rəueiu, Uhgɨn təmɨtɨs itəmah e təfagə tərah, kəni nəməhuva iol əhruin mɨn rəhan, kəni nəuan nəuvɨriən iətəm nəutəhli, tatit itəmah məmə nəkəhuva nətəmimi rəha Uhgɨn e nɨkitəmah rəfin. Kəni uərisɨg lan, onautos nəmiəgəhiən itulɨn.