Search form

Rom 6:23

23Tol lanəha, mətəu-inu nətəouiən rəha təfagə tərah in nɨmɨsiən, mətəu neaniən rəha Uhgɨn in nəmiəgəhiən itulɨn e Krɨsto Iesu rəhatah Iərmənɨg, kəni Uhgɨn tətean ərəfin nəmiəgəhiən itulɨn u e nɨkin agiən.