Search form

Rom 6:3

3Nəkotəhrun uə kəpə məmə, kəmol bəptais e tah, kəni bəptais əha tətəgətun məmə kitah kəməhuva kətiəh kitah Krɨsto. Kəni nian Krɨsto təmɨmɨs, təhmen əmə məmə kitah kəmohmɨs kitah min, u nɨpətɨn təni məmə nəmiəgəhiən rəhatah e noliən təfagə tərah, in təmɨmɨs.