Search form

Rom 7:25

25!Pəh kotəni-vivi Uhgɨn. Iesu Krɨsto rəhatah Iərmənɨg in otol!

Kəni tol lanəha, nəmiəgəhiən rəhak tol mɨn lanu məmə, iəu iol əhruin rəha Lou rəha Uhgɨn e rəhak nətəlɨgiən vi, mətəu e nətəlɨgiən tərah rəhak, iəu iol əhruin rəha lou rəha təfagə tərah.