Search form

Rom 9:15

15Uhgɨn təməni kəm Mosɨs məmə,

“Iəu pɨsɨn əmə iəkɨtəpɨn nətəmimi nətəm oiəkasək əhruin ilah,

kəni iəu pɨsɨn əmə iəkɨtəpɨn nətəmimi nətəm oiəkol nəuvɨriən kəm lah.”