Search form

Rom 9:25

25Təhmen əmə e nati nak Uhgɨn təməni e Nauəuə u rəha Hoseə məmə,

“Nətəmi mɨn əha u səniəmə rəhak mɨn nətəmimi,

iəkauɨn e lah məmə, ‘rəhak mɨn nətəmimi.’

Kəni nətəmimi nətəm iəməsolkeikeiən ilah aupən,

iəkauɨn e lah məmə, ‘nətəmimi nətəm iəkolkeikei.’