Search form

Rom 9:29

29Kəni təhmen e nəghatiən iətəm iəni Aiseə təməni aupən məmə,

“Nəmə Iərmənɨg Əsanən Pɨk Agɨn in təsegəhaniən e tah məmə rəhatah kəti nɨrə otəmiəgəh, kəni kitah kəməhuva motəhmen e nətəm Sotəm mɨne Kəmorə iətəm in təmoh-apɨs lah.”