Search form

Kulonga 1:22

22Lino Farao wakalailila bantu bakwe boonse kuti, Boonse balombe bazyalwa amubawaale mulwizi, basimbi boonse amubafutule.