Search form

Kulonga 10:12

12Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Tandabika ijanza lyako atala lyanyika ya-Egepita kuti cisozi ciboole munyika ya-Egepita, cilye mani oonse aanyika, oonse ngecakasia civulamabwe.