Search form

Kulonga 10:2

2mukaluule mumatwi aabana banu amumizukulu yanu makani aayoosya ngendacitila ba-Egepita azitondezyo zyangu nzindakabika akati kabo, aboobo muyooziba kuti ndime Jehova.