Search form

Kulonga 10:8

8Aboobo ba-Musa a-Aroni bakaitwa kuli-Farao, nkabela wakabaambila kuti, Kamuya, mukakombe Jehova Leza wanu. Pele mbani basi inke?