Search form

Kulonga 12:21

21Mpoonya awo Musa wakaita bapati boonse ba-Israyeli, wabaambila kuti, Kamuya mukalisalile imbelele muziinga zyanu, mukajaye cipaizyo ca-Pasika.