Search form

Kulonga 12:3

3Ambila imbungano yoonse ya-Israyeli kuti, mubuzuba bwakumi bwamwezi uno baleelede kubweza umwi aumwi kabelele mbuli ziinga zyabamawisaabo, ciinga cimwi acimwi cibe akabelele komwe.