Search form

Kulonga 12:30

30Mpawo Farao wakabuka masiku, walo abalanda bakwe boonse aba-Egepita boonse, nkabela kwakaba kulila kupati mu-Egepita, nkaambo katakwe iŋanda niiba yomwe iyatakajisi mufu.