Search form

Kulonga 12:39

39Nkabela bakajika mimpelela yabo njebakaletelela kuzwa ku-Egepita, bacita zibunge zitakwe bumena, nkaambo teezyakasasa, nkaambo nebakatandwa kuzwa ku-Egepita, bakabula ciindi cakulindila-lindila acakulibambila bulilu.