Search form

Kulonga 12:42

42Kali masiku aakulindila Jehova, kuti abapozye kuzwa kunyika ya-Egepita, aboobo masiku ayo ngaonya aba masiku aakuli­ ndila Jehova kubana boonse ba-Israyeli mumazyalani aabo oonse.