Search form

Kulonga 12:46

46Ipobwe lileelede kuligwa muŋanda yomwe. Nyama yalyo tiielede kugwisigwa anze. Alimwi kutatyolwi cifuwa cayo neciba comwe.