Search form

Kulonga 13:12

12uleelede kulondweda Jehova kufumbwa uujalula izyalilo. Boonse bataanzi kuzyalwa baŋombe zyako, nkokuti bapoho, bayooba ba-Jehova.