Search form

Kulonga 13:9

9Ciyoomubeda mbuli citondezyo cakujanza lyako na mbuli ciibalusyo akati kameso aako, kuti mulao wa-Jehova ube mukanwa lyako, nkaambo Jehova wakamupozya kuzwa ku-Egepita ajanza ijumu.