Search form

Kulonga 14:11

11Nkabela bakaambila Musa kuti, Sa taakwe tubanda ku-Egepita? Watuletelanzi okuno kuti tufwe munkanda? Watugwisizyanzi ku-Egepita?