Search form

Kulonga 14:12

12Sa teensi ngemakani aya ngaonya ngetwakakwaambila ku-Egepita? Sa teetwakaamba kuti, Tuleke, tubelekele baEgepita? Nkaambo kubelekela ba-Egepita nkubotu kulindiswe kwiinda kufwa munkanda.