Search form

Kulonga 14:26

26Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Tandabika ijanza lyako atala alwizi, kuti maanzi aboole aba-Egepita, ankalaki zyabo abasimbizi babo.