Search form

Kulonga 14:31

31Elyo ba-Israyeli nebakabona milimo mipati Jehova njaakacitila ba-Egepita, bantu bakayoowa Jehova akusyoma Jehova amulanda wakwe Musa.