Search form

Kulonga 14:5

5Lino mwami wa-Egepita naakalwiidwa kuti bantu baloboka, moyo wa-Farao abalanda bakwe wakasandukila bantu. Bakati, Ma! Twacitanzi? Twalekelanzi ba-Israyeli kuti batanoocitumanina milimo?