Search form

Kulonga 15:20

20Mpoonya awo Miriamu musinsimi, mucizi wa-Aroni, wakabweza insaka mujanza lyakwe, abanakazi boonse bakamutobela ansaka akuzyana.