Search form

Kulonga 15:23

23Basike buyo ku-Mata, bakakacilwa kunywa maanzi aaku-Mara, nkaambo akalula. Nciceeco oko kuntu ncikwakaulikilwa kuti ngu-Mara.