Search form

Kulonga 16:10

10Nkabela Aroni naakali kwaambila imbungano yoonse yabana ba-Israyeli, bakalanga kunkanda, babona bulemu bwa-Jehova bwaboneka mujoba.