Search form

Kulonga 16:15

15Bana ba-Israyeli batubone buyo, bakabuzyanya kuti, Ino ntuntunzi otu? Nkaambo kabatezi na ninzi. Nkabela Musa wakavuwa kuti, Ncecilyo Jehova ncamupa kuti mulye.