Search form

Kulonga 17:14

14Mpawo Jehova wakaambila Musa kuti, Lemba aya makani mubbuku, kube ciibalusyo, alimwi amba mumatwi aa-Joshua. Ncobeni njooziminganya ciibalusyo coonse ca-Amaleki ansi ano.