Search form

Kulonga 17:3

3Pele bantu bakakolwa nyota, aboobo bantu bakatongaukila Musa, bati, Wakatugwisizyanzi mu-Egepita, kuti utujazye nyota, swebo abana besu aŋombe zyesu?