Search form

Kulonga 18:5

5Elyo Jetero syanyinazyala Musa abana bakwe amwanakazi wakwe bakasika kuli-Musa, kunkanda nkwaakakede kucilundu ca-Leza.