Search form

Kulonga 19:20

20Jehova wakaselukila acilundu ca-Sinai atala lyacilundu, elyo Jehova wakaita Musa kuti atante atala lyacilundu, nkabela Musa wakatanta.