Search form

Kulonga 2:7

7Lino mucizi wakwe wakaambila mwana wa-Farao kuti, Sa njiinke kuyookuyandawida sikumulela akati kabanakazi ba-hebrayo, kuti akulelele mwana?