Search form

Kulonga 2:9

9Nkabela mwana wa-Farao wakamwaambila kuti, Bweza oyu mwana, undilelele; nookuvozya mali, Lino mwanakazi wakabweza mwana, waakumulela.