Search form

Kulonga 20:10

10pele buzuba bwamusanu aabili mbobuzuba bwa-Sabata bwa-Jehova Leza wako; mulimbubo utabi nocita milimo, noba nduwe, naba mwana wako mulombe, naba mwana wako musimbi, naba mulanda wako mwaalumi, naba mulanda wako mwanakazi, neziba iŋombe zyako, naba mweenzu uukede kulinduwe.