Search form

Kulonga 20:18

18Lino bantu boonse nebakamvwa mabbalubbalu amalabi ajwi lyamweembo acilundu cisuka busi, bantu bakayoowa, bakankama, baima kulaale.