Search form

Kulonga 20:22

22Nkabela Jehova wakaambila Musa kuti, Mbuboobu mboelede kwaambila bana ba-Israyeli, Mulibwene mbundaamba ula anywebo kuzwa kujulu.