Search form

Kulonga 21:2

2Na waula muzike muHebrayo, uleelede kukumanina milimo myaka iili musanu aumwi, pele mumwaka wamusanu aibili uleelede kwaangunuka, alyeendele.