Search form

Kulonga 21:4

4Na simalelaakwe wamupa mwanakazi, alimwi wazyala bana balombe na basimbi, mwanakazi abana bayooba basimalelaakwe; ulainka buyo alike.