Search form

Kulonga 21:6

6elyo simalelaakwe uleelede kumutola kuli-Leza, amuswenye kumulyango na kumunsende; lino simalelaakwe adonkole kutwi kwakwe ansunda, amubelekele milimo lyoonse.