Search form

Kulonga 22:10

10Na muntu wasisya imbongolo naba musune niiba imbelele naba munyama umwi kumweenzinyina kuti amubambile, alimwi oyo munyama wafwa nanka kulumwa nanka kutandwa katakwe uubona,