Search form

Kulonga 22:7

7Na muntu wabika mali na imbono mumaanza amweenzinyina kuti azibambe, alimwi zyabbigwa kuŋanda yasikuzibamba, na mubbi wajanwa ncobeni uleelede kuliya kobile.