Search form

Kulonga 23:18

18Bulowa bwacipaizyo cangu toelede kubupaizya antoomwe abuswezyo. Aalo mafuta aamapobwe aangu taelede kusyaala mane bukace.