Search form

Kulonga 23:19

19Micelo mitaanzi njiizyala nyika yako, uleelede kwiileta kuŋanda ya-Jehova Leza wako, Utajiki mwana wampongo mumukupa wabanyina.